Изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за имот

    Това видео описва последователността на процедурите по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за имот, попадащ в територия с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.

Графична информация

Съгласуване на ПУП по чл.65 от НАредба № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 г. 

    Това видео описва последователността на процедурите по съгласуване на подробен устройствен план  за имот, попадащ в територия с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.

Графична информация

Нанасяне на сграда в  кадастрална карта и кадастрални регистри 

    Това видео описва последователността на процедурите по нанасяне на сграда в кадастрална карта и кадастралните регистри за имот, попадащ в територия с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.

Графична информация

Нанасяне на самостоятелен обект в кадастрална карта и кадастрални регистри 

    Това видео описва последователността на процедурите по нанасяне на самостоятелен обект в сграда, попадаща в територия с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.

Графична информация

Нанасяне на сграда в  кадастрален план 

    Това видео описва последователността на процедурите по нанасяне на сграда в кадастрален план за имот, попадащ в територия с не одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.

Графична информация

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Абонирайте се за нашите предложения и новини!

споделете тази страница!

Адрес

 ул. "Цар Иван Асен II" 63 
гр. София, България                     


Контакти

Email: office@geolibra.bg              
Тел.: + (359) 884 666 233     
         + (359) 888 130 499

Връзки 

АГКК
 


Обратна връзка 

Моля, изпратете ни вашите идеи, съобщения за грешки, предложения! Всякаква обратна връзка ще бъде оценена.